'‘Desert Shore’ / Ashley Amery / 2019 / 102 x 67 cm / Gouche on Paper

'‘Desert Shore’ / Ashley Amery / 2019 / 102 x 67 cm / Gouche on Paper

‘Tidal Current’ / Ashley Amery / 2019 / 56 x 76 cm / Gouache on Paper

‘Tidal Current’ / Ashley Amery / 2019 / 56 x 76 cm / Gouache on Paper

 
‘Tumbling Waterfalls’ / Ashley Amery / 2019 / 120 x 150cm / Gouache on Paper

‘Tumbling Waterfalls’ / Ashley Amery / 2019 / 120 x 150cm / Gouache on Paper